Projecten

In het menu ziet u een overzicht van lopende projecten!

 • Inventarisatie

  De leden van de stichting hebben inmiddels de belangrijkste wederopbouwcomplexen onderzocht en beschreven, maar deze verzameling is nog lang niet compleet. Er is dus nog veel te doen wat dat betreft.

  Op onze site treft u de resultaten, van wat we al wel hebben, aan. Het materiaal bestaat per complex of gebouw uit: een korte kenschets, een beschrijving, beeldmateriaal, de waarderingsmatrix, de eventuele waardestelling en tot slot, links naar externe informatie.

  Het wederopbouwerfgoed betreft een geheel aan stedebouwkundige structuren, spoortrajecten, straten en pleinen, kerken, fanrieken en werkplaatsen, groenontwerpen (incl. singels e.d.), nutsvoorzieningen, woongebouwcomplexen en individuele woongebouwen. Ook de toegepaste beeldende kunst hoort hier bij. Het betreft zeker niet alleen het erfgoed op de plaats van de oorlogsvernielingen, maar alles wat in de periode na de oorlog tot ongeveer 1965 tot stand gekomen is.

  Belangrijkste kenmerken zijn: schaarste aan grondstoffen, een architectonische mix van traditionalisme en modernisme, grote productie-aantallen, nieuwe materiaaltoepassingen, een optimistische houding naar de toekomst, een sterk groeiende stad met ambitie. Het nieuwe rijksmonument Evoluon getuigt daar bij uitstek van. 

  Op het moment wordt er door de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven gewerkt aan de beschrijving van Strijp-T, het gebied ten noordwesten van station Beukenlaan.

 • Onderzoek "Publieke leegstand"

  In het licht van de veranderende samenleving en de noodzaak van zoeken naar nieuwe modellen voor het vormen van onze dagelijkse omgeving, is er een voorstel ingediend voor onderzoek naar het gebruiken van leegstaand wederopbouwerfgoed in Eindhoven, waarbij nadrukkelijk de bewoners rond een leegstaand object worden betrokken.

  Wij willen zo komen tot een verkenning van visies die de mogelijkheden van leegstaande panden vergroten voor zowel eigenaren als de buurt. De daaruit volgende publicatie zal een inspiratiebron vormen voor zowel private als publieke eigenaren van leegstaand vastgoed, met laagdrempelige mogelijkheden voor tijdelijke en nieuwe invulling van de ruimte. Daarnaast is talentontwikkeling van aan de Stichting verbonden onderzoekers een duidelijk speerpunt.

  Om dit onderzoek mogelijk te maken is er naast samenwerking met de gemeente, de BNA en het Architectuur Centrum Eindhoven ook een subsidie aangevraagd bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  Tijdspad: Startdatum: 12-10-2013

 • Symposium wederopbouw in Eindhoven

  Op 20 juni 2013 vond op de TUE het zogenaamde platform Wederopbouw plaats. Dit is geïnitieerd door onze Stichting. Meer dan 60 geïnteresseerden waren op het programma afgekomen.

  Naast de inleidingen en de excursies was de forumdiscussie een belangrijk onderdeel van de dag: hoe om te gaan met dit erfgoed?

  De vectorbenadering (neem de kwaliteit van het erfgoed als inspiratie op gebiedsontwikkeling) zou tegenover de sectorale benadering staan: puur bescherming en behoud. Het een zou het ander niet uitsluiten. Een pittige discussie was het gevolg. Voorbeeld van een uitspraak: "het eindresultaat van een vectorale benadering moet geen homeopatische verdunning worden van de kwaliteit van het erfgoed". 

  Tijdspad: Startdatum: 20-06-2013 

 • Rondweg Eindhoven

  Inmiddels is de onderzoeksgroep van de rondweg van start gegaan.

  Een gezelschap van bouwkundigen is bezig met het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: het verleden, het heden en de toekomst. Hoe is de rondweg ontstaan, wat is de huidige stand van zaken en wat zijn de kansen en aandachtspunten voor de toekomst?

  Het onderzoek gaat over de rondweg met speciale aandacht naar de gebouwen uit de wederopbouwperiode (1945 - 1965) en wordt mogelijk ondersteund door studenten van de Fontys-hogeschool. Samenwerking met bewoners en belanghebbenden van de rondweg is van belang om een breedgedragen visie te ontwikkelen over deze unieke stedebouwkundige structuur, de ring van Eindhoven.

   

  Tijdspad: Startdatum: 16-01-2014

   

 • Kunst
 • Architecten
 • Wijken