Over ons

De "Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven" is opgericht op 22 oktober 2002. Zij heeft haar zetel in Eindhoven. De Stichting bestaat uit vrijwilligers die geheel  belangeloos het doel "bescherming van het wederopbouw erfgoed" nastreven.

De website van de stichting heeft de korte naam: "www.stichtingwederopbouweindhoven.nl".

Het resultaat van de activiteiten is dat langzaam maar zeker de waarde van het wederopbouwerfgoed (de architectuur uit de periode 1945-1965) wordt herkend en erkend. Desondanks gaat er nog heel veel fout met de wederopbouwpanden. Tot nu toe (zie ook Stichtings-statuten) is vooral gewerkt aan het behoud van bedreigde panden. Het accent zal in de komende tijd óók komen te liggen op: wat kunnen we leren van dit erfgoed.

De Stichting ontvangt voor het uitvoeren van haar kerntaak geen subsidie.

De o.i. belangrijkste gebouwen en complexen zijn beschreven. De algemene politieke ontwikkeling zal leiden tot minder overheidszorg voor het gebouwde; de gebouweigenaren  krijgen hiermee meer eigen verantwoordelijkheid. Los van minder overheidszorg zal het ruimtelijk beleid van de gemeente Eindhoven opnieuw worden ingericht, uiteraard ook met de bedoeling alleen nog op hoofdlijnen te sturen. Welstand en Monumentenzorg verdwijnen deels. De standaarden, normen en overige bepalingen die in de bestemmingsplannen vermeld zijn, worden daarmee erg bepalend voor het gedrag van de projectontwikkelaars en architecten. Door de crisis in de bouw wordt tegenwoordig minder gesloopt en eerder gedacht aan renovatie en instandhouding.

Alle redenen voor de Stichting om meer richting de gebouweigenaren te acteren. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk het publiek en de gemeenteraad te bestoken met waarschuwingen en voorstellen. Nationaal gezien krijgt het na-oorlogse erfgoed noodgedwongen meer aandacht. De tijd van de "trespa-renovaties" is voorbij, er wordt wat meer gelet op de bestaande kwaliteiten van de gebouwen. De noodzakelijkheid van duurzaamheidsingrepen maken de instandhoudingsopgave extra uitdagend.

Al met al zal de agenda voor de komende periode van de Stichting meer bepaald worden door: Het aanhalen van de relaties met het Landelijk platform Wederopbouw, de BNA, de RCE, de TUE, de corporaties, het ACE, gebouweigenaren, en anderen.

  • Formalisering van het aanbod van de Stichting om op te treden als "deskundig vrijwilliger" om het beleid mbt het wederopbouwerfgoed te beïnvloeden. Het is niet de bedoeling om deskundige buro's het brood uit de mond te stoten maar om de geesten rijp te maken.
  • Het zoeken van nieuwe ervaren bestuursleden op de onderwerpen: stedebouw, bestemmingsplannen, corporatiebeleid, duurzaamheid, renovatie, uitvoeringspraktijk.
  • Een publiciteitsoffensief richting het ED, lokale omroep, sociale netwerken, makelaars, bouwbedrijven, opleidingen, politieke partijen.
  • Het opleiden van jonge architecten door ze te begeleiden bij het doen van onderzoeken naar het wederopbouwerfgoed in Eindhoven en het herbestemmen ervan.

 

De Stichting"Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven" heeft ten doel: het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed uit de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de periode van negentienhonderd veertig (1940) negentienhonderd vijf en zestig (1965) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Partijen die bij de ruimtelijke inrichting van de stedelijke omgeving van Eindhoven zijn betrokken, bewust te maken van de stedenbouwkundige- en architectonische prestaties die de wederopbouwperiode heeft voortgebracht,
  • Aandacht te vragen en belangstelling te wekken voor dit erfgoed door het bevorderen van inzicht in de kwaliteit die voor deze genoemde periode kenmerkend zijn, in het bijzonder bij ruimtelijke ingrepen in de bestaande bebouwing van Eindhoven
  • Het kritisch volgen van de besluitvorming
  • Het bevorderen van het plaatsen van dit erfgoed op de Rijks- of Gemeentelijke Monumentenlijst
  • Het zelf verrichten of het initieren van onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, het gebruik en verschijningsvorm
  • In algemene zin op te treden ten behoeve van een meer en wijder verbreid respect voor de stedenbouw en architectuur uit de Wederopbouwperiode.
Ir. H. van Helmondvoorzitterarchitect
Dr.ir. P. Beekmanere-voorzitterstedenbouwkundige
Ing. H.G.F.E. van Buulsecretarisbouwkundige
J. Hüskenpenningmeesterarchitectuurhistoricus
 Ing. M. van Leen lid architect
Ing. F. Adriaanselidarchitect BNA
Ir. B. Kamerling lid architect
H. Smitslidbouwkundige
Ir. G. de Bielidarchitect
W. HoldrinetlidStedenbouwkundige / Planoloog

 

Beloning

De werkzaamheden van het bestuur en leden voor de Stichting worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Een vergoeding daarvoor is niet aan de orde. De gemaakte kosten worden door het bestuur en de leden als gift aangeboden aan de Stichting.

Onderstaand treft u het jaarverslag en beleidsplan van de Stichting Wederopbouw Eindhoven, klik op de naam van het bestand om het in pdf-formaat te lezen.

 jaarverslag 2022
 jaarverslag 2021
 jaarverslag 2020
 jaarverslag 2019
 Jaarverslag 2018
 Jaarverslag 2017
 Jaarverslag 2016
 Jaarverslag 2015
Beleidsplan 2015 - 2017
Statuten van de Stichting 
  

 

 


 

 

 

 

 

De Stichting werkt samen met verschillende partijen en individuen. Het aanhalen van de relaties met het Landelijk platform Wederopbouw, de BNA, de RCE, de TUE, de corporaties, het ACE, gebouweigenaren staan op de agenda van de stichting

Zie ook de links naar hun site.

Contact

Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven

Contact

Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven
De Stoutheuvel 92a
5632 MS Eindhoven

 040 - 24 21 321
 secretariaat@stichtingwederopbouweindhoven.nl