Actueel

In het menu ziet u een overzicht van actuele dossiers.

 

Naar mening van de Stichting worden een aantal panden bedreigd, daaronder wordt verstaan het niet met respect omgaan met het pand. 

 Rechtestraat 56.
De nieuwe gebruiker heeft het pand geschilderd zonder te onderzoeken wat de kwaliteit is van het pand. Het zwart schilderen van natuursteen wijst op het respectloos omgaan met het pand. Natuursteen is niet bedoeld om te schilderen. Hieronder ziet u een foto van dit geschilderde pand. Daarnaast staat de tekening van het oorspronkelijke pand.

 

 

 

<bron: memo van secretaris, d.d. 15 januari 2014>

"Auto Lichtstad" is een van de eerste wat grotere garages in Eindhoven, welk direct na de oorlog is gebouwd. Het pand stond leeg en verkeerde in een situatie van slecht onderhoud. De eigenaar had medegedeeld in de nieuwe ontwikkeling van dit gebied dit pand te integreren in de nieuwbouw. De gemeente was van mening dat het pand een gevaar opleverde voor de omgeving en heeft de eigenaar gemaand het pand te slopen. Echter naar de mening van de stichting, en zij heeft daarover gecorrespondeerd met de gemeente, was slechts de hal achter het pand wellicht een gevaar. Het pand is gesloopt. De nieuwe ontwikkelingen laten op zich wachten. Door de sloop is de gehele achterliggende woonwijk open komen liggen.

Het Marconiplein, zoals het in de media wordt genoemd, behoort kennelijk tot de 10 lelijkste plekken van Nederland. In ieder publicatie daarover is een foto opgenomen van het voormalige pand "Auto Lichtstad", vanwege de toestand waarin dit pand verkeert. De huisnummerkaart kent geen Marconiplein. Op zich is het ook geen plein maar een samenkomst van 5 wegen, te weten de Boschdijk richting 's-Hertogenbosch, Frankrijkstraat, Kronehoefstraat, Boschdijk richting centrum van Eindhoven en de Marconilaan.

De vraag is echter:
"Als het Marconiplein een van de lelijkste plekken van Nederland is, wordt dat dan veroorzaakt door dit pand en de toestand waarin dit pand nu verkeert."

Het pand Marconilaan 1

De opdrachtgever, de heer J. van der Meulen, Wal 21 te Eindhoven, eigenaar van een garagebedrijf aan de Marconilaan, nabij het kruispunt Marconilaan-Boschdijk en de Kronehoefstraat, wil in 1953 aan de Marconilaan in Eindhoven een autogarage (1) met kelder incl. 8 bergingen en c.v. kelder (2) met bovenwoningen (3) bouwen. Op dat kruispunt beheerde J van der Meulen al een "Caltex" benzinestation. Het ontwerp van het gehele complex is van Architect Phil C.J.M. Donders, Koekoeklaan 6 te Eindhoven.
Het pand Marconilaan 1 is een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het pand sloot en sluit naadloos aan bij de wederopbouwwijk de Hapert, welk gebied op de cultuurhistorische waarde kaart staat aangemerkt als een historische stedenbouwkundige structuur.

De Situatie 1948

schets rotonde Kronehoef/Boschdijk uit 1948

De samenkomst van de 5 wegen op deze plaats werd begrensd door de bebouwing aan de zuidzijde van de Marconilaan, te weten de garage van Janus van der Meulen. Aan de zijde van de Boschdijk stonden enige winkelpanden met op de hoek van de Boschdijk met de Marconilaan een cafépand.
Aan de noordzijde van de Marconilaan op de hoek met de Boschdijk stonden eenlaagse woningen met kap.
Op de hoek van de Boschdijk en de Frankrijkstraat stond de Pauluskerk.
Op de hoek van de Frankrijkstraat met de Kronehoefstraat stond de villa van de familie Van Kemenade/Van Hapert.
Op de hoek van de Kronehoefstraat met de Boschdijk stond het winkelpand van de firma Buis.

Deze situatie was tot en met 1948 actueel. Het waren stuk voor stuk belangrijke wegen. De Boschdijk vormde de grootste verbindingsweg tussen 's-Hertogenbosch en België. De Frankrijkstraat was de verbinding van Eindhoven naar Son en Breugel en verder door naar Nijmegen. De Kronehoefstraat en de Marconilaan vormden de doorgaande wegen van Woensel naar Tongelre en Strijp. Het waren ook drukke wegen vanwege grote werknemersstromen van en naar Philips in Strijp.

 

Boschdijk hoek Frankrijkstraat, De pauluskerk en de villa van Van Hapert

 

 

 

2003: Links het winkelpand Buijs, rechts de onbebouwde noordzijde van de hoek Marconilaan en Boschdijk

De Situatie tussen 1953 en 2012

Schets rotonde Kronehoef/Boschdijk 1953

Wellicht vanwege de toenemende intensiteit van de wegen en het verder ontwikkelen van de rondweg van Eindhoven vroeg deze verkeerssituatie om een ruimere opzet. Daartoe werd het bestemmingsplan aangepast en de bebouwingsgrenzen duidelijk aangegeven. Het gevolg was dat enkele gezichtsbepalende panden werden gesloopt. Aan de zuidzijde van de Marconilaan werd op de hoek van de Boschdijk met de Marconilaan het cafépand gesloopt. Het vrijgekomen terrein is tot op heden niet bebouwd. Naast dit terrein verscheen het garagepand van Autolichtstad, dat qua bouwhoogte en volume goed aansloot bij de bebouwing in de richting van Strijp. Aan de noordzijde van de Marconilaan op de hoek met de Boschdijk werden de eenlaagse woningen gesloopt. Het vrijkomend terrein werd bebouwd met een bedrijfspand met bovenwoningen door Jos van der Meulen, zoon van Janus van der Meulen. Dit pand is
weer gesloopt in de jaren 1970-1980. Het open terrein is vervolgens tot ongeveer 2005 onbebouwd gebleven.

De Pauluskerk werd in 1995 gesloopt. Op het vrijgekomen terrein werden een seniorencomplex en een vrijetijdscentrum gebouwd. De villa op de hoek van de Frankrijstraat met de Kronehoefstraat is eind jaren 1950 gesloopt. Dit terrein is onbebouwd gebleven tot ongeveer 1980, nadat ook het fratersklooster in de Frankrijkstraat was gesloopt. Het pand van de firma Buijs op zuidelijke de hoek van de Boschdijk met de Kronehoefstraat werd rond 2005 gesloopt en vervangen door forse en opvallende nieuwbouw van de Rabobank.

De Situatie 2012

 

Schets rotonde Kronehoef/Boschdijk 2012

De verkeersoplossing anno 2012 voor deze samenkomst van wegen is nagenoeg dezelfde als het bestemmingsplan 1953 bepaalde. De bebouwing eromheen heeft in de afgelopen 20 jaar grote wijzigingen ondergaan. Het terrein op de hoek van de Marconilaan en de Boschdijk ten zuiden van de Marconilaan is nog in de staat als in de jaren 1950, zij het, dat het pand van "Auto Lichtstad" in een slecht onderhouden staat verkeert. Begin jaren 2000 is op het terrein aan de Noordzijde van de Marconilaan een kantoorgebouw met woningen gebouwd onder architectuur van het bureau Diederen-Dirrix. De Pauluskerk is in 1995 gesloopt. Op die plaats is een appartementengebouw gebouwd onder architectuur van het bureau Odeon. Op de hoek van de Frankrijkstraat en de Kronehoefstraat staan sinds de jaren 1980 2 kantoren, gebouwd onder architectuur van het bureau Cornelis van de Ven. Op de zuidelijke hoek van de Kronehoefstraat en de Boschdijk zijn de (winkel)panden gesloopt en is in de jaren 2000 een bankkantoor gebouwd onder architectuur van het bureau Van Aken.

Samenvatting
Vanwege de toegenomen verkeersintensiteit is de fysieke toestand van het verkeerspunt aangepast aan de tijd. De wegenstructuur is daarbij niet gewijzigd. Nog steeds komen dezelfde wegen op dezelfde plaats samen zoals ook vóór 1948.
Na 1948 zijn een aantal panden gesloopt. De vrijgekomen terreinen zijn tientallen jaren onbebouwd gebleven.
Pas na 1990 zijn deze terreinen bebouwd onder architectuur van belangrijke architectenbureaus van Eindhoven.
De basis voor deze bebouwing ligt al in het bestemmingsplan uit 1953.
De laatste ontwikkeling op dit verkeerspunt moet de invulling worden van het gebied Boschdijk hoek Marconilaan, ten zuiden van de Marconilaan. Juist op dit terrein is de voormalige garage "Auto Lichtstad" aanwezig, daarachter ligt een industrieel gebiedje. Dit pand uit de wederopbouwperiode is beeldbepalend voor Woensel. Het pand verbond het historische erfgoed van De Hapert met de rest van de bebouwing van Limbeek.
Helaas is de staat van het pand slecht. Maar niet zo ernstig dat direct sloop moet worden overwogen.

Overweging
"Marconiplein" een van de 10 lelijkste plekken van Nederland.
Ligt dat aan:
- Het bestemmingsplan uit 1953?
- De gerealiseerde bebouwing tot 2012?
- De slechte staat van het pand "Auto Lichtstad"?
De argumenten om te bepalen of dit verkeerspunt een van de lelijkste plekken van Nederland is, is subjectief en laat ik dus aan ieder individu over.
Bovendien worden hiermee de architectenbureaus die voor de nieuwbouw hebben gezorgd, op een beledigende manier gediskwalificeerd. Als het alleen ligt aan de slechte staat van het pand "Auto Lichtstad" zou het restaureren van het pand dit verkeerspunt uit een dipje halen.
En als dat is gebeurd dan stel ik vast dat we het in Nederland nog niet zo slecht doen.
De bestuurders van Eindhoven zouden dit in overweging kunnen nemen.
De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft de eigenaar van het pand geadviseerd op welke onderdelen het pand een bijdrage levert aan het esthetische uiterlijk van dit wederopbouwerfgoed.
In de vergadering van 30 maart 2010 heeft zij besloten de eigenaar te adviseren de delen aan de openbare ruimte te handhaven, met uitzondering van de achterzijde van het pand.
Het betreft:
- De voorgevel en de indeling daarvan
- De balkons met de stalen balkonhekken
- De stalen kozijnen
- Het topstuk
- Het dak, dakhelling, de pannen en de gootlijst
- De zijgevel
- De aansluiting aan de bestaande bebouwing
- De dakkapellen
- De schoorstenen
- De verdiepingshoogte
De eigenaar is doende om het advies van de Stichting Bescherming Wederopbouw-erfgoed Eindhoven in de ontwikkeling van het terrein mee te nemen.
Door het beeld van het wederopbouwplan te bewaren, blijft het beeld van de na-oorlogse architectuur bewaard en draagt zo bij aan de geschiedkundige en bouwkundige ontwikkeling in dit gebied.
Het zou een verademing van het verkeerspunt betekenen.